Đèn phát triển thực vật: một nguồn nông nghiệp mới

2021-11-12


Ngoài dinh dưỡng và nước, ánh nắng mặt trời là yếu tố cần thiết cho sự phát triển của cây. Nhưng mọi người trồng đều biết rằng ánh sáng mặt trời là không thể kiểm soát được. Vì vậy, ánh sáng mặt trời nhân tạo ngày càng được công nhận nhiều hơn trong canh tác làm vườn, bởi vì ánh sáng mặt trời nhân tạo có thể điều khiển nhân tạo mùa sinh trưởng của cây và rút ngắn hoàn toàn thời gian sinh trưởng của cây trồng.


Đèn tăng trưởng thực vật có các mục đích sau:

Là ánh sáng bổ sung, có thể tăng cường ánh sáng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày để luôn giúp cây quang hợp tốt.

Đặc biệt trong những tháng mùa đông, thời gian chiếu sáng hiệu quả có thể được kéo dài.

* Dù vào lúc chạng vạng hay ban đêm, nó có thể kéo dài hiệu quả và kiểm soát ánh sáng một cách khoa học cho cây trồng mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thay đổi môi trường nào.

* trong nhà kính hoặc phòng thí nghiệm thực vật, nó có thể thay thế hoàn toàn ánh sáng tự nhiên để thúc đẩy sự phát triển của thực vật.

Đối với hầu hết người trồng, đèn natri quang thông cao là nguồn sáng tốt để thay thế ánh nắng mặt trời. Quang phổ của nó được thiết kế hoàn toàn theo quang phổ ánh sáng mặt trời, có đặc điểm là độ sáng cao và tuổi thọ cực dài.

Ánh sáng toàn phổ trong nhà kính rất quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng.

Nguồn ánh sáng ban đầu của cây không phải là nguồn ánh sáng phổ đầy đủ, không thể cung cấp đầy đủ ánh sáng cần thiết cho sự phát triển của cây.

Giờ đây, một loại đèn natri có độ sáng cao mới cho sự phát triển của thực vật được giới thiệu, có đặc tính quang phổ đầy đủ, có thể cung cấp tất cả ánh sáng cần thiết cho sự phát triển của cây và có thể rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết cho sự phát triển của cây.

Do đó, sự xuất hiện của nó là một cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng cây trồng, và trở thành sự lựa chọn nguồn sáng trong ngành này.